Για αγορές άνω των 200 € ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ (έως 15 κιλά)
Καλάθι
0

Όροι Χρήσης

Γενικά

Το τεχνικό πολυκατάστημα «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» (καλούμενη εφεξής η «Επιχείρηση»), σας παρουσιάζει το ηλεκτρονικό του κατάστημα, μέσω του www.plusshop.gr. O ιδιοκτήτης της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης Σαρέλλας Χρήστος, διατηρεί φυσικό εμπορικό κατάστημα στο Νομό Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αθηνών 207, ΤΚ.24100, με Α.Φ.Μ. 065025122. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 532 3200.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλες τις αγορές των προϊόντων που θα υλοποιήσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του, χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί άγνοια αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτού. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού www.plusshop.gr, διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει), που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων από απόσταση.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί αυτοί όροι θα ισχύουν συμπληρωματικά με τους Γενικούς όρους Χρήσης.

Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Τροποποίηση-Ακυρότητα Όρων Χρήσης

Η επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης & τις προϋποθέσεις, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των αναθεωρημένων όρων χρήσης του συνιστά δεσμευτική αποδοχή αυτών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.
Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ», εναρμονίζεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (2016/679) και το ν. 4624/2019 και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση αυτόν τον κανονισμό, τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς νόμους. Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

(1) Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι πελάτες – χρήστες να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Για να καταγράψουμε ή να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία των πελατών – χρηστών, θα πρέπει οι ίδιοι οικειοθελώς να μας τα παρέχουν.

(2) Με την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που ο πελάτης - χρήστης διαφωνεί με την πολιτική μας, θα πρέπει να μη πραγματοποιήσει ή να διακόψει την περιήγησή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr.

(3) Ζητείται από τους πελάτες – χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.plusshop.gr, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr, να δημιουργήσουν λογαριασμό σε αυτό και/ή να λαμβάνουν επικοινωνία από εμάς για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ελάχιστα απαιτούμενα για την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών και περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα εξής: Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, email, τραπεζικοί λογαριασμοί. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο για το εύλογο χρονικό διάστημα, όπου εξυπηρετούνται οι σκοποί επεξεργασίας.

(4) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:
• Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
• Δικής σας συγκατάθεσης όπου χρειάζεται, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε πιο κάτω.

(5) Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» δεν εμπορεύεται και δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στους παρόντες όρους, καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Νόμου.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μοιραστούμε σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε αυτή την περίπτωση τρίτοι μπορεί να είναι:
• Υπάλληλοι της Επιχείρησης «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» στο βαθμό που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών, ή/και συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης (data hosting) ή φιλοξενίας δεδομένων ή υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.plusshop.gr.
• Εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να τελεσφορήσει αισίως η συναλλαγή μας, όπως πχ οι εταιρείες παράδοσης (courier)
• Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς, ΝΠΔΔ, NΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση, κανονισμό, οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.

(6) Η Επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.
Η Επιχείρηση εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχει υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Σε περίπτωση παραβίασης αρχείων και πληροφοριών, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Επιχείρηση θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την γνωστοποίηση της παραβίασης.

(7) Ως πελάτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.plusshop.gr αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
• Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται από την εμπορική νομοθεσία.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
• Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του τιμολογίου σας), είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος υποχρεώνει την Επιχείρηση διατήρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Επιχείρησης στο email info@plusshop.gr, ή στο τηλέφωνο 210 532 3200, Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 με 14:00.

(8) Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α. Αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών των εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών, καθώς ορίζει η ελληνική νομοθεσία.
Β. Αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών προκειμένου να αντλούνται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών.
Γ. Τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία μαζί σας. (π.χ. ενημέρωση παράδοσης παραγγελίας).
Δ. Επικοινωνία μαζί σας για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της Επιχείρησης.
Ε. Για την ταχυδρομική ή άλλων μέσων μεταφοράς αποστολή εμπορευμάτων (π.χ. παραγγελιών), επιστολών, εγγράφων, παραστατικών ή αξιόγραφων.
Ζ. Ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες της Επιχείρησης «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. (π.χ. επισκευή μηχανήματος εντός εγγύησης).

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση « ΣΑΡΕΛΛΑΣ» ούτως ή άλλως δεσμεύεται να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας.
Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο σχετικά, διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε τα παράπονά σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 2106475600, email contact@dpa.gr

(9) Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.plusshop.gr, και τα σχετικά με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες και ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ενημέρωση και Δήλωση Συναίνεσης αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Η ατομική επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ», του Σαρέλλα Χρήστου, με Α.Φ.Μ.065025122, που εδρεύει στην Καλαμάτα - Αθηνών 207, καλούμενη εφεξής η Επιχείρηση, τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών των εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών, καθώς ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Άντληση πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό των εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών.

Τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία (π.χ. ενημέρωση παράδοσης παραγγελίας).

Για την ταχυδρομική ή άλλων μέσων μεταφοράς αποστολή εμπορευμάτων (π.χ. παραγγελιών), επιστολών, εγγράφων, παραστατικών ή αξιόγραφων.

Διαβίβαση σε συνεργάτες της Επιχείρησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας (π.χ. επισκευή μηχανήματος εντός εγγύησης).

Επικοινωνία για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της Επιχείρησης.

Αποστολή newsletter

Καταχωρώντας τα στοιχεία του ο πελάτης – χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι διάβασε και κατανόησε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και όλα τα παραπάνω και επέλεξε ελεύθερα για ποιους σκοπούς επιθυμεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του.

Υποχρεώσεις Πελάτη-Χρήστη

Οι πελάτες-χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κ.λ.π. Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette)», η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά. Για την οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.plusshop.gr , ο πελάτης-χρήστης οφείλει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας με τα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή σύμφωνα με τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους. Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία σας. Οι πελάτες-χρήστες της ιστοσελίδας www.plusshop.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Επιπλέον, οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.plusshop.gr προορίζονται για προσωπική χρήση.

Τέλος, απαγορεύεται οποιοσδήποτε σχολιασμός στα διαθέσιμα πεδία συζητήσεων του διαδικτυακού τόπου που να είναι δυσφημιστικός ή παραπλανητικός προς την Επιχείρηση και προς τρίτους και απαγορεύεται ακόμη οποιαδήποτε εμπορική πληροφορία που κρίνεται ανταγωνιστική και βλαβερή προς τη διαδικασία πώλησης προϊόντων και προσέλκυσης νέων πελατών από την Επιχείρηση.

Πληροφορίες Προϊόντων

1.Παράδοση
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε με τηλεφωνική παραγγελία, όπου μας ενημερώνετε για τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε και τα στοιχεία σας, είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας και κάνοντας ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του www.plusshop.gr. Όταν κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά έχετε ως επιλογή για την αποστολή της παραγγελίας σας, εταιρεία courier ή πρακτορείο μεταφορών ή να παραλάβετε από το φυσικό κατάστημα (σε ώρες λειτουργίας) ή να υποδείξετε εσείς δικό σας τρόπο αποστολής. Σε κάθε περίπτωση τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη-χρήστη. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητά των προϊόντων της παραγγελίας και σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, η επιχείρηση ενημερώνει σχετικά τον πελάτη-χρήστη. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται και δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις, εξαιτίας τρίτων ή για λόγους ανωτέρω βίας.

2.Λάθη-Ζημίες

Κύριος σκοπός μας η σωστή ενημέρωση του πελάτη για όλα τα προϊόντα με τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, εικόνες προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων κατά την καταχώριση στοιχείων που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη. Δεσμεύεται όμως, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.plusshop.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες-χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας. Όλα τα προϊόντα παραδίδονται συσκευασμένα και ενίοτε χρειάζονται συναρμολόγηση. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον πελάτη-χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.plusshop.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.Εγγυήση Καλής Λειτουργίας

Όλα τα προϊόντα, εκτός των αναλωσίμων έχουν Εγγύηση Καλής Λειτουργίας από την αντίστοιχη Ελληνική αντιπροσωπεία, με ελάχιστο χρόνο εγγύησης το ένα (1) έτος. Ορισμένες αντιπροσωπείες δίνουν επιλεκτικά σε κάποια προϊόντα τους την δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης πέρα του ενός έτους. Για πληροφορίες ο πελάτης-χρήστης οφείλει να ενημερωθείτε από τα επίσημα site των αντιπροσωπειών. Οι πελάτες-χρήστες είναι υπεύθυνοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έχοντας διαβάσει προηγουμένως τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή κάθε προϊόντος που χρησιμοποιούν. Υποχρέωση του πελάτη-χρήστη είναι να κρατά το αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης). Τα έξοδα αποστολής από και προς την αντιπροσωπεία των προϊόντων προς επισκευή βαρύνουν κατά περίπτωση τον αγοραστή και σύμφωνα πάντα με την πολιτική της κάθε αντιπροσωπείας. Η εγγύηση των ηλεκτρικών εργαλείων δεν καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά αναλώσιμα. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές έχουν διαφορετική εγγύηση, η οποία ξεκινά από τους έξι (6) μήνες και φτάνει μέχρι τα δύο (2) χρόνια. Η επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» παραλαμβάνει εργαλεία προς έλεγχο και επισκευή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης.

Πληροφορίες Τιμολόγησης

Όλες οι τιμές των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%, ενώ η Επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να ενημερώνει τον πελάτη-χρήστη. Το ίδιο ελεύθερο δικαίωμα διατηρεί για τις προσφορές προϊόντων. Ο πελάτης-χρήστης θα λάβει το νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης) με την παραλαβή της παραγγελίας του. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της τελικής τιμής του προϊόντος και σε περίπτωση που διαφέρει από την αναγραφόμενη, η επιχείρηση ενημερώνει σχετικά τον πελάτη-χρήστη.

Στο πλαίσιο καλής πίστης η Επιχείρηση θα πρέπει να εκτελεί την παραγγελία με τη μικρότερη αναγραφόμενη τιμή που ο πελάτης έχει δει στο site. Σε περίπτωση που έχει περαστεί από λάθος υψηλότερη τιμή θα πρέπει να εκτελεί την παραγγελία με τη σωστή χαμηλότερη τιμή.

Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων θα είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Η διαφορά της τιμής λόγω του Φ.Π.Α δεν εμφανίζεται κατά την διαδικασία ή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Για επιπλέον επιβαρύνσεις(π.χ. μεταφορικά) ο πελάτης-χρήστης ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που οι επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τον πελάτη-χρήστη. Οι επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη-χρήστη και προεξοφλούνται για την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας. Εάν ο πελάτης-χρήστης διαπιστώσει ότι ένα προϊόν διατίθεται σε άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα με υπερβολική διαφορά τιμής, τότε μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το κατάστημα, στο τηλ.210 532 3200.

Τρόποι Πληρωμής

1. Αντικαταβολή Μετρητοίς: Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται με αντικαταβολή στην εταιρία courier ή την μεταφορική που θα παραδώσει τα προϊόντα. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,50€.

2. Έμβασμα ή Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρία, τα στοιχεία των οποίων έχουν ως ακολούθως:

EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR4002601280000110200549253
Δικαιούχος: ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ: GR8701107880000078800899318
Αρ.Λογαριασμού: 788/008993-18
Δικαιούχος: ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ALPHA BANK
ΙΒΑΝ: GR8601408890889002002007101
Αρ.Λογαριασμού: 889002002007101
Δικαιούχος: ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR3901713430006343127828411
Αρ.Λογαριασμού: 6343-127828-411
Δικαιούχος: ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η επεξεργασία της παραγγελίας προϋποθέτει την προεξόφληση της, η οποία πιστοποιείται με την αποστολή του αποδεικτικού εμβάσματος ή κατάθεσης στο email info@plusshop.gr ή στο fax 2721024877. Η ολοκλήρωση της πληρωμής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη λήψης από την εταιρία του αποδεικτικού εμβάσματος ή κατάθεσης εντός της προθεσμίας των τριών (3) ημερών ή μη λήψης έγκυρου αποδεικτικού εγγράφου του συνόλου του ποσού, η παραγγελία θα ακυρώνεται αζημίως και η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση εκτέλεσης αυτής. Τα έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη-χρήστη.

3. Πληρωμή με χρεωστική / πιστωτική κάρτα : Η πληρωμή πραγματοποιείται με οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Visa, Mastercard και American Express, στο ασφαλές σύστημα συναλλαγών της Eurobank.

4. Πληρωμή μέσω PayPal : Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας στο PayPal. Για να ολοκληρώσετε την πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας. Οι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους από την εταιρία μας και ενδέχεται να απορριφθούν, να σας ζητηθεί άλλος τρόπος πληρωμής ή και να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή τους. Επίσης ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης των στοιχείων σας.

Επισήμανση : Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, μπορείτε να εξοφλήσετε με μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Απόρρητο συναλλαγών : Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στo www.domain.gr είναι εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο.


Επιστροφές – Ακυρώσεις

I. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο να ακυρώσει ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας του πριν αυτή εκτελεστεί ή του παραδοθεί, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να το κάνει εντός 7 ημερών από τη λήψη της, επικοινωνώντας με το www.plusshop.gr:
1. Μέσω τηλεφώνου στο 210 532 3200 (Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα) καθημερινά από τις 8.00π.μ. έως 4.00μ.μ.
2. Mέσω fax στο 2721024877.
3. Μέσω e-mail στο info@plusshop.gr
4. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

II. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, όπως ακριβώς ορίζεται από το Ν.2251/1994 αρ.3ε παρ. 1.
Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, μαζί με τα νόμιμα παραστατικά που τα συνόδευαν.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η πολιτική που ακολουθεί το κατάστημά μας εναρμονίζεται πλήρως με το Ν.2251/1994 αρ.3β παρ.1 εδ. ιβ & ιγ καθώς και το αρ. 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση λάθους αποστολής των προϊόντων από τη δική μας αποθήκη, επισημαίνεται πως θα πρέπει να προσκομίσετε τα εν λόγω προϊόντα στο χώρο της αποθήκης μας ώστε να ελεγχθούν πρώτα από τον υπεύθυνο της αποθήκης μας πως τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση. Στη συνέχεια θα αποσταλούν άμεσα τα σωστά προϊόντα στο πελάτη. Σημειώνεται φυσικά πως αυτή η διαδικασία είναι χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση μεταφορικών στο πελάτη που παρέλαβε λάθος προϊόντα από δικό μας λάθος.

Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα με τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει κατά την παραγγελία σας, εντός 5 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και υπό των όρο πλήρωσης των προϋποθέσεων που τίθενται ανωτέρω. Ο πελάτης-χρήστης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού ή κακομεταχείρισης του προϊόντος.

Συνιστούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παράδοση, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κτλ.). Θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών, όπως αυτές αναφέροντα ανωτέρω.

Προϊόντα εντός Εγγύησης

Εάν ο πελάτης-χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν εντός εγγύησης, θα πρέπει να μην έχει παραβιάσει τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή, το προϊόν να είναι καθαρό και να συνοδεύεται από τα νόμιμα παραστατικά αγοράς του.

Το προϊόν ελέγχεται από το τμήμα Service της επιχείρησης ή συνεργαζόμενων εταιριών και εάν δεν μπορεί να επισκευαστεί, τότε θα αντικατασταθεί με άλλο καινούργιο προϊόν, ίδιο ή αντίστοιχο σε περίπτωση έλλειψης του αρχικού, με έξοδα της επιχείρησης. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής κάποιου αντίστοιχου προϊόντος, μπορείς να ζητήσεις πίστωση του λογαριασμού σου για μελλοντική αγορά από το κατάστημα μας.

Διαφήμιση & Ενημέρωση

Ο πελάτης-χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει η Επιχείρηση, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.α. Ακόμα η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες-χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.plusshop.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, τα εμπορικά σήματα των προϊόντων, και γενικά κάθε είδους αρχείων, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης ή του κατά περίπτωση δικαιούχου.

Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.plusshop.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα www.plusshop.gr.

Cookies

Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες.

Ασφάλεια Δικτύου

Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του δικτύου της αλλά δεν εγγυάται ότι το δίκτυο δε θα παρουσιάσει διακοπές ή λάθη. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Ο διαδικτυακός τόπος που διαχειρίζεται η Επιχείρηση καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων, την ορθή διαχείριση του διαδικτυακού τόπου και τη συλλογή ευρύτερων δημογραφικών πληροφοριών.

Επιπροσθέτως, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.plusshop.gr περιλαμβάνονται links («συνδέσμοι») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) τα οποία δεν ελέγχονται από αυτό, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους & Προϋποθέσεις των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του πελάτη-χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στο διαδικτυακό τόπο που διαχειρίζεται η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος www.plusshop.gr και του πελάτη-χρήστη των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης-χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.plusshop.gr μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.