Για αγορές άνω των 200 € ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ (έως 15 κιλά)
Καλάθι
0

Προσωπικά Δεδομένα

Η ατομική επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ», του Σαρέλλα Χρήστου, με Α.Φ.Μ.065025122, που εδρεύει στην Καλαμάτα - Αθηνών 207, εναρμονίζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (2016/679), το ν. 4624/2019 και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον κανονισμό, τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς νόμους. Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων :

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι πελάτες – χρήστες να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Για να καταγράψουμε ή να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία των πελατών – χρηστών, θα πρέπει οι ίδιοι οικειοθελώς να μας τα παρέχουν.

Με την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που ο πελάτης - χρήστης διαφωνεί με την πολιτική μας, θα πρέπει να μη πραγματοποιήσει ή να διακόψει την περιήγησή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr.

Ζητείται από τους πελάτες – χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.plusshop.gr, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.plusshop.gr, να δημιουργήσουν λογαριασμό σε αυτό και/ή να λαμβάνουν επικοινωνία από εμάς για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ελάχιστα απαιτούμενα για την εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών και παροχής υπηρεσιών και περιλαμβάνουν τα εξής : Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, email, τραπεζικοί λογαριασμοί. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο για το εύλογο χρονικό διάστημα, όπου εξυπηρετούνται οι σκοποί επεξεργασίας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:

Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς

Δικής σας συγκατάθεσης όπου χρειάζεται, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε πιο κάτω.

Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» δεν εμπορεύεται και δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στους παρόντες όρους, καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Νόμου.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μοιραστούμε σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε αυτή την περίπτωση τρίτοι μπορεί να είναι:

• Υπάλληλοι της Επιχείρησης «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» στο βαθμό που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών, ή/και συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης (data hosting) ή φιλοξενίας δεδομένων ή υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.plusshop.gr.

• Εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να τελεσφορήσει αισίως η συναλλαγή μας, όπως πχ οι εταιρείες παράδοσης (courier)

• Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς, ΝΠΔΔ, NΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση, κανονισμό, οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.

Η Επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχει υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Σε περίπτωση παραβίασης αρχείων και πληροφοριών, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Επιχείρηση θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την γνωστοποίηση της παραβίασης.

Ως πελάτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.plusshop.gr αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται από την εμπορική νομοθεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του τιμολογίου σας), είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος υποχρεώνει την Επιχείρηση διατήρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για την προστασίας δεδομένων της Επιχείρησης στο email info@plusshop.gr ή στο τηλέφωνο 2721023200, Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 με 14:00.

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Α.

Αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών των εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών, καθώς ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Β.

Αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών προκειμένου να αντλούνται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών.

Γ.

Τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία μαζί σας. (π.χ. ενημέρωση παράδοσης παραγγελίας).

Δ.

Επικοινωνία μαζί σας για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της Επιχείρησης.

Ε.

Για την ταχυδρομική ή άλλων μέσων μεταφοράς αποστολή εμπορευμάτων (π.χ. παραγγελιών), επιστολών, εγγράφων, παραστατικών ή αξιόγραφων.

Ζ.

Ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες της Επιχείρησης «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. (π.χ. επισκευή μηχανήματος εντός εγγύησης).

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση « ΣΑΡΕΛΛΑΣ» ούτως ή άλλως δεσμεύεται να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας.

Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο σχετικά, διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε τα παράπονά σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 2106475600, email contact@dpa.gr

Η Επιχείρηση «ΣΑΡΕΛΛΑΣ» επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.plusshop.gr, και τα σχετικά με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες και ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.